Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

Autor zdjęcia: IStock


Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu – jak wykupić?
 
UBEZPIECZ SIĘ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ TUTAJ
 
Jak wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu z Portalem Tatrzańskim?

Kliknij w link, a następnie przeczytaj instrukcję:
 
UBEZPIECZ SIĘ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU W GÓRY
 

1. JAKIEGO TYPU OCHRONY POTRZEBUJESZ?

- Ochrona związana z podróżą

2. DOOKREŚLENIE SWOICH POTRZEB

- Jaki jest kierunek Twojej podróży: Kraj lub Zagranica

- Czy chcesz ubezpieczyć osobę w wieku 5-29 lat? Tak lub nie (można zmienić na późniejszym etapie)

- Czy chcesz ubezpieczyć rezerwację lub bilet na wydarzenie? Tak

3. PRODUKTY PASUJĄCE DO TWOICH POTRZEB

- Wybierz produkt, aby ubezpieczyć: Koszty rezygnacji z podróży

Uwaga! Jeśli ubezpieczasz pojedynczy wyjazd, nie wybieraj opcji "Podróż zagraniczną osoby w wieku 5-29 lat", nawet jeśli docelowo chcesz ubezpieczyć kogoś w tym wieku.

4. DANE NIEZBĘDNE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY

- Wybierz ubezpieczaną usługę: impreza turystyczna, wyjazd pakietowy, konferencja, półkolonia

Kraj stałego zamieszkania Ubezpieczającego: wybierz z listy kraj, w którym mieszkasz

- Główny kierunek usługi: wybierz z listy kraj, do którego jedziesz

Data początku usługi: wpisz datę początkową wycieczki, na którą się zapisałeś

Data zakończenia usługi: wpisz datę końcową wycieczki, na którą się zapisałeś

- Data zakupu usługi: wybierz dzień, w którym wypełniłeś formularz rejestracyjny na wycieczkę

Wybierz liczbę uczestników 70-100 lat: wybierz jedną z opcji

Wybierz liczbę uczestników 0-69 lat: wybierz jedną z opcji

Cena całkowita usługi – podaj cenę wycieczki zgodnie z ceną na stronie portalu; uwzględnij wszystkie elementy płatności, w tym dopłatę za noclegi oraz dopłatę w euro (przelicz tę  kwotę na złotówki, zgodnie z kursem z dnia poprzedzającego dzień zakupu polisy). Jeśli ubezpieczasz więcej niż 1 osobę, podaj łączną cenę wszystkich.
 
5. WARIANTY PRODUKTU

Tutaj możesz wybrać różne warianty ubezpieczenia, od którego uzależniona jest jego cena. Zapoznaj się z dokładną listą powodów, które uprawniają Cię wypłaty świadczeń. Znajduje się ona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na stronie Ubezpieczyciela.

6. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

- Osoba fizyczna lub prawna

- Następnie należy podać dane osoby / firmy dokonującej ubezpieczenia.

7. DANE UBEZPIECZONYCH 

- Należy podać dane osób, które chcemy objąć ubezpieczeniem.

8. PODSUMOWANIE – Tutaj znajdziemy jeszcze raz wszystkie nasze dane i szczegóły ubezpieczenia. Aby zawrzeć umowę musimy jeszcze zaakceptować regulamin i Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia..

9. DOKONAJ PŁATNOŚCI

10. ZAPISZ NUMER OFERTY

11. CZEKAJ NA POLISĘ, KTÓRĄ OTRZYMASZ DROGĄ MAILOWĄ

11. WARTO WYDRUKOWAĆ DOKUMENT I MIEĆ GO PRZY SOBIE
 
UBEZPIECZ SIĘ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU W GÓRY
 
Z JAKICH POWODÓW MOGĘ ZREZYGONOWAĆ Z WYJAZDU, TAK ABY UBEZPIECZYCIEL ZWRÓCIŁ PIENIĄDZE?

Są to m.in.

•    Nieszczęśliwy wypadek – Twój, współuczestnika podróży lub bliskiej Ci osoby
•    Nagła choroba – Twoja, współuczestnika podróży lub bliskiej Ci osoby
•    Śmierć – Twoja, współuczestnika podróży lub bliskiej Ci osoby
•    Powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) – Twoja; współuczestniczki podróży lub bliskiej Ci osoby
•    Uszkodzenie mienia – Twojego, współuczestnika podróży – w wyniku zdarzenia losowego lub przestępstwa
•    Wypadek komunikacyjny – Twój lub współuczestnika podróży 
•    Wypowiedzenie umowy o pracę – Tobie lub współuczestnikowi podróży (nie dotyczy oczywiście wypowiedzenia z winy pracownika)
•    Wezwanie do sądu w terminie wypadającym w czasie trwania wycieczki – Ciebie lub współuczestnika podróży

To tylko niektóre z powodów – pełną listę znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

JAKIE POWODY NIE SĄ OBJĘTE UBEZPIECZENIEM?

Są to m.in.:

•    Zdarzenia nielosowe
•    Zdarzenia mające miejsce pod wpływem alkoholu, narkotyków itp.
•    Umyślnie spowodowane wypadki i samookaleczenia
•    Zdarzenia będące wynikiem chorób genetycznych, przerwania ciąży, operacji plastycznych, depresji czy chorób psychicznych
•    Nieotrzymanie urlopu w pracy lub zmiana jego terminu
•    Następstwa choroby przewlekłej (czyli takiej, którą leczysz od min. 5 lat), jeśli nie wykupiłeś rozszerzenia ochrony na taką okoliczność
•    Następstwa zachorowania na COVID-19 lub znalezienia się na kwarantannie, jeśli nie wykupiłeś rozszerzenia ochrony na taką okoliczność

WAŻNE! Pamiętaj także, że musisz wykupić ubezpieczenie w ciągu 14 dni od zapisu na wycieczkę, a jeśli pozostało mniej niż 30 dni, to w tym samym dniu, co zapis!

Niniejszy tekst jest tylko instrukcją zawarcia ubezpieczenia. Pamiętaj, żeby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie znajdują się wszystkie zasady polisy w firmie z Signal Iduna.

Wróć na Portal Tatrzański Wróć do listy wycieczek