Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

Autor zdjęcia: IStock


Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu – jak wykupić?
 
UBEZPIECZ SIĘ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ TUTAJ
 
Jak wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu z Portalem Tatrzańskim?

Kliknij w link, a następnie przeczytaj instrukcję:
 
UBEZPIECZ SIĘ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU W GÓRY
 

1. JAKIEGO TYPU OCHRONY POTRZEBUJESZ?
- “Ochrona związana z podróżą”

2. DOOKREŚLENIE SWOICH POTRZEB
- Jaki jest kierunek Twojej podróży:
“Kraj” lub “Zagranica”
- Czy chcesz ubezpieczyć osobę w wieku 5-29 lat?: “Tak” lub “Nie”, zgodnie ze stanem faktycznym.
- Czy chcesz ubezpieczyć rezerwację lub bilet na wydarzenie?: “Tak”

3. PRODUKTY PASUJĄCE DO TWOICH POTRZEB
- Wybierz produkt, aby ubezpieczyć:
“Koszty rezygnacji z podróży”
4. DANE NIEZBĘDNE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY
- Wybierz ubezpieczaną usługę:
“impreza turystyczna, wyjazd pakietowy, konferencja, półkolonia”
5. WYPEŁNIJ FORMULARZ

Dane niezbędne do przedstawienia oferty:

Należy wypełnić pola:


- Kraj stałego zamieszkania Ubezpieczającego: wybierz z listy kraj, w którym mieszkasz
- Główny kierunek usługi: wybierz z listy kraj, do którego jedziesz
- Data początku usługi: wpisz datę początkową wycieczki, na którą się zapisałeś
- Data zakończenia usługi: wpisz datę końcową wycieczki, na którą się zapisałeś
- Data zakupu usługi: wybierz dzień, w którym wypełniłeś formularz rejestracyjny na wycieczkę
- Wybierz liczbę uczestników 0-69 lat: wybierz jedną z opcji
- Wybierz liczbę uczestników 70-100 lat: wybierz jedną z opcji
- Cena całkowita usługi – podaj cenę wycieczki zgodnie z ceną na stronie portalu; uwzględnij wszystkie elementy płatności, w tym dopłatę za noclegi oraz dopłatę w euro (przelicz tę  kwotę na złotówki, zgodnie z kursem z dnia poprzedzającego dzień zakupu polisy). Jeśli ubezpieczasz więcej niż 1 osobę, podaj łączną cenę wszystkich.
6. WARIANTY PRODUKTU
Tutaj możesz wybrać różne warianty ubezpieczenia, od którego uzależniona jest jego cena. Zapoznaj się z dokładną listą powodów, które uprawniają Cię wypłaty świadczeń. Znajduje się ona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na stronie Ubezpieczyciela.
7. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO: Wybierz: “Osoba fizyczna”, jeżeli ubezpieczasz wyjazd prywatny, natomiast: “Osoba prawna”, jeśli wykupujesz ubezpieczenie w imieniu firmy.


8. WYPEŁNIJ FORMULARZ
Dane ubezpieczającego:
Należy podać dane osoby lub firmy dokonującej ubezpieczenia. 


Zaznacz “Ubezpieczający jest również Ubezpieczonym”, jeżeli ubezpieczenie dotyczy Ciebie.

9. DANE UBEZPIECZONYCH – Uzupełnij dane osobowe pozostałych osób, które chcesz objąć ubezpieczeniem.

10. PODSUMOWANIE – Tutaj znajdziemy jeszcze raz wszystkie nasze dane i szczegóły ubezpieczenia. Aby zawrzeć umowę musimy jeszcze zaakceptować regulamin i Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz wyrazić zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi informacji objętych tajemnicą lekarską, w przypadku gdy konieczna będzie wypłata odszkodowania.

11. DOKONAJ PŁATNOŚCI
12. ZAPISZ NUMER OFERTY
13. CZEKAJ NA POLISĘ, KTÓRĄ OTRZYMASZ DROGĄ MAILOWĄ
14. WARTO WYDRUKOWAĆ DOKUMENT I MIEĆ GO PRZY SOBIE


 
UBEZPIECZ SIĘ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU W GÓRY
 
Z JAKICH POWODÓW MOGĘ ZREZYGONOWAĆ Z WYJAZDU, TAK ABY UBEZPIECZYCIEL ZWRÓCIŁ PIENIĄDZE?

Są to m.in.

 • Nieszczęśliwy wypadek – Twój, współuczestnika podróży lub bliskiej Ci osoby
 • Nagła choroba – Twoja, współuczestnika podróży lub bliskiej Ci osoby
 • Śmierć – Twoja, współuczestnika podróży lub bliskiej Ci osoby
 • Powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) – Twoje; współuczestniczki podróży lub bliskiej Ci osoby
 • Uszkodzenie mienia – Twojego, współuczestnika podróży – w wyniku zdarzenia losowego lub przestępstwa
 • Wypadek komunikacyjny – Twój lub współuczestnika podróży 
 • Wypowiedzenie umowy o pracę – Tobie lub współuczestnikowi podróży (nie dotyczy oczywiście wypowiedzenia z winy pracownika)
 • Wezwanie do sądu w terminie wypadającym w czasie trwania wycieczki – Ciebie lub współuczestnika podróży

To tylko niektóre z powodów – pełną listę znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

JAKIE POWODY NIE SĄ OBJĘTE UBEZPIECZENIEM?

Są to m.in.:

 • Zdarzenia nielosowe
 • Zdarzenia mające miejsce pod wpływem alkoholu, narkotyków itp.
 • Umyślnie spowodowane wypadki i samookaleczenia
 • Zdarzenia będące wynikiem chorób genetycznych, przerwania ciąży, operacji plastycznych, depresji
 • Nieotrzymanie urlopu w pracy lub zmiana jego terminu
 • Zaostrzenia choroby przewlekłej (czyli takiej, którą leczysz od min. 5 lat), jeśli nie wykupiłeś rozszerzenia ochrony na taką okoliczność
 • Następstwa zachorowania na COVID-19 tj. kwarantanna, izolacja czy nie wpuszczenie na pokład samolotu, jeśli nie wykupiłeś rozszerzenia ochrony na taką okoliczność

WAŻNE! Pamiętaj także, że musisz wykupić ubezpieczenie w ciągu 14 dni od zapisu na wycieczkę, a jeśli pozostało mniej niż 30 dni, to w tym samym dniu, co zapis!

Niniejszy tekst jest tylko instrukcją zawarcia ubezpieczenia. Pamiętaj, żeby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie znajdują się wszystkie zasady polisy w firmie z Signal Iduna.

Wróć na Portal Tatrzański Wróć do listy wycieczek