Wzór formularzy odstąpienia miejsca na wycieczce innej osobie

Autor zdjęcia: Portal Tatrzański


Wypełnia osoba odstępująca miejsce:

Oświadczam, że ja, (imię i nazwisko) odstępuję swoje miejsce na wycieczce (cel i termin wycieczki) Panu/Pani (imię i nazwisko). Rozliczenia dokonamy we własnym zakresie.

Wypełnia osoba przejmująca miejsce:

Oświadczam, że ja, (imię i nazwisko) przejmuję miejsce Pana/Pani (imię i nazwisko) na wycieczce (cel i termin wycieczki). Rozliczenia dokonamy we własnym zakresie. W celu realizacji wycieczki podaję swoje dane kontaktowe: (telefon oraz adres e-mail).

Obydwie osoby są zobowiązane do wysłania maila odpowiedniej treści na adres [email protected] Zmiana Uczestnika zostanie dokonana dopiero po potwierdzeniu mailowym ze strony Organizatora.

Wróć na Portal Tatrzański Wróć do listy wycieczek